Kursy dla młodzieży

Nauka w małych grupach rówieśniczych, wspierana autentycznymi materiałami i aktywnymi metodami pracy daje pewność siebie i wzmacnia kompetencje językowe.

Młodzież 2

Młodzież szkolna

Podczas kursu skupiamy się na ćwiczeniu czterech sprawności: mówienia, pisania, rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu. Stawiamy na efektywną komunikację, stąd też włączamy do nauki poza podręcznikiem karty pracy, oryginalne nagrania, bajki, opowiadania, piosenki, elementy inscenizacji i zabawy dydaktyczne, a wszystko to z wykorzystaniem różnych form pracy. Rozmawiamy i wykonujemy zadania w parach i grupach budując w ten sposób większą pewność siebie i przełamując bariery w mówieniu.

Zalety naszego kursu:

  • stawiamy na komunikację, stwarzamy sytuacje do wykorzystywania języka w sposób zbliżony do naturalnego,
  • pracujemy z autentycznymi materiałami źródłowymi (tekstami i nagraniami),
  • wykorzystujemy gry i zabawy dydaktyczne,
  • pracujemy w małych grupach,
  • dostosowujemy program do potrzeb i możliwości uczestników,
  • inspirujemy do kreatywnej pracy własnej.

Kurs - 2 godz. tygodniowo

Grupa
4 - 6 osób
Ilość godzin kursu
50 godz./60 min.
Ilość zajęć w tygodniu
2 x 60 min.

Kurs - 1 godz. tygodniowo

Grupa
4 - 6 osób
Ilość godzin kursu
30 godz./60 min.
Ilość zajęć w tygodniu
1 x 60 min.

Studio d. Małgorzata szuba

NIP 865 212 13 95

www.studio-d.org

malgorzata.szuba17@gmail.com

Social Media