Kursy dla firm i instytucji

Posługiwanie się językiem obcym w miejscu pracy wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności językowych, zwłaszcza w obszarach wykorzystywanych w komunikacji z klientem, pracodawcą lub innymi pracownikami.

usmiechniete-kobiety-jest-ubranym-helmofony-na-szyi-patrzeje-laptop

Kursy dla firm i instytucji - niemiecki w biznesie (Wirtschaftsdeutsch)

Język obcy staje się obecnie coraz częściej nieodzownym narzędziem naszej pracy. Kurs dedykowany jest osobom, które chcą wzbogacić swoje słownictwo o praktyczne zwroty i wyrażenia biznesowe. Podczas zajęć koncentrujemy się na utrwalaniu struktur gramatycznych, rozwijaniu słownictwa oraz strategii komunikacyjnych, wykorzystywanych podczas wszelkiej aktywności służbowej – podróży, spotkań z klientami, negocjacji, rozmów telefonicznych, prezentacji, korespondencji służbowej i innych. Stosowane metody pracy, praca indywidualna oraz w grupach, jak również różnorodność materiałów dydaktycznych: autentyczne teksty, nagrania audio i wideo, karty pracy etc. z pewnością przełożą się na wysoką motywację oraz nauczą, jak radzić sobie ze stresem.

Oferta dla firm i instytucji jest przygotowywana indywidualnie.

Studio d. Małgorzata szuba

NIP 865 212 13 95

www.studio-d.org

malgorzata.szuba17@gmail.com

Social Media